• ул.ТУМБЕ-КАФЕ бб Битола
  • +389 47 222 956

Матично стадо составено од повеќе од 30 различни видови на животни, со повеќе од 400 нивни претставници. Во Зоолошката Градина работат вкупно 14 вработени кои се задолжени за секојдневна грижа, одгледување, нега односно севкупно подобрување на “престојот” на животните - резиденти.

Следете не